About us

Sweden Kyokushin Union är en underorganisation till International Karate Organization Kyokushinkaikan Union. I Sverige har SKU en egen styrelse och administration samt driver sin egen verksamhet autonomt. Detta innebär att varje klubb som är ansluten direkt är knuten till den Japanska moderorganisationen och bedriver sin verksamhet enligt vår gemensamma vision och målsättning. Det finns ingen Country Representative eller Branch Chief utan varje ansluten dojo har fulla rättigheter att driva sin egen verksamhet. Förutom fullvärdiga dojo medlemmar har vi även associerade dojo medlemmar vilket innebär att man endast samverkar kring tävlingar och läger men att man inom sin dojo följer sin egen graderingsmodell.
 
Sweden Kyokushin Union. 

 
Sweden Kyokushin Union is a sub-organization of the International Karate Organization Kyokushinkaikan Union.
Sweden Kyokushin Union its own board and administration, and operate their own business autonomously. This means that every club that is connected directly tied to the Japanese parent organization and conduct their operations in accordance with our common vision and goal. There is no Country Representative or Branch Chief, but each connected dojo has full authority to run their own business. In addition to full dojo members, we have also associated dojo members which means that the only cooperating on competitions and camps, but that in his dojo follows its own grading model.
 
Sweden Kyokushin Union